Artykuły prasowe

  1. Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, część 1, Elżbieta Wojnicka, Koncepcja systemu innowacyjnego PDF
  2. Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, część 2, Elżbieta Wojnicka, Kompleksowość procesu innowacyjnego PDF
  3. Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw cześć 3, Elżbieta Wojnicka, Bezpośrednie powiązania przedsiębiorstw w procesie innowacyjnym w Polsce na tle UE-15 PDF
  4. Polskie platformy technologiczne  PDF
  5. Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, prof. dr hab. Krystyna Poznańska, SGH PDF
  6. Po pierwsze wykształcenie, Krzysztof Świątek, Tygodnik Solidarność PDF
  7. Innowacyjność: Szansa rozwoju czy problem? Fundusze Europejskie nr 4(11)/2005  Ewa Labus PDF