Branżowe Centra Kompetencji

Rysunek1.JPGPrzy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie zostały utworzone cztery branżowe centra kompetencji: informatyczne, spożywcze, drzewne oraz chemiczne.            

Funkcjonują one na wzór działających w Unii Europejskiej Naukowo-badawczych Centrów Kompetencji i są tworzone jako niezależne podmioty w oparciu o porozumienia pomiędzy czołowymi instytucjami sektora badawczo – rozwojowego i przedsiębiorstwami dotyczące współpracy w wąskich dziedzinach. Są one silnymi ośrodkami o charakterze wielodyscyplinarnym w fazie badań przedkonkurencyjnych oraz w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego dla zawodów wysoko-wyspecjalizowanych. Dzięki połączeniu unikatowej infrastruktury, wieloletniego doświadczenia w zakresie naukowym i praktycznym oraz umiejętności do wytwarzania i wdrożenie najnowszych rozwiązań na skalę światową, centra te dążą do pozycji lidera w określonej niszy technologicznej. 

Docelowo Branżowe Centra Kompetencji działać będą w oparciu o programy strategiczne przygotowane i zarazem współfinansowane przez członków klastrów działających w woj. zachodniopomorskim. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają na czasie, będą miały szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie przekładać wiedzę na wartości rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych konfiguracjach, procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac badawczych, ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, w przyszłość będą mogły przebiegać bardziej sprawnie.

 

Portfolio Branżowych Centrów Kompetencji  


Logo.jpg