Centrum Klasteringu

LOGO_ck.pngW ramach struktur Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii funkcjonuje Centrum Klasteringu. Centrum wspiera firmy w następujących obszarach: 

1. Rozwój firm poprzez tworzenie sieci współpracy,

2. Poprawa produktywności przedsiębiorstw, poprzez dostęp łatwiejszy dostęp do wiedzy, pomysłów, rozwiązań,

3. Ułatwienie dostępu do zasobów, najnowszych produktów i urządzeń oraz specjalistycznych usług,

4. Optymalizacja struktur kosztów w firmach,

5. Dostęp do wykwalifikowanych pracowników,

6. Informacja o trendach technologicznych i rynkowych,

7. Bieżący dostęp do informacji z zakresu innowacji procesowej i produktowej,

8. Prezentacja  najnowszych technologii oraz możliwości transferu ich do firm,

9. Zwiększenie dostępu do prac badawczo-rozwojowych oraz  wiedzy prezentowanej przez naukowców,

10. Przygotowanie konkretnych projektów dla firm,

11. Wsparcie merytoryczne i techniczne dla przedsiębiorstw,

12. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych,

13. Promocja firm poprzez portale internetowe, środki masowego przekazu, konferencje, seminaria i warsztaty,

14. Wspieranie działań proinnowacyjnych podjętych przez grupę przedsiębiorców.

Centrum Klasteringu na bieżąco śledzi rozwój polityki klastrowej w kraju jak i w województwie zachodniopomorskim.
Wszyscy zainteresowani uzyskają w Centrum dostęp do bieżących opracowań krajowych i międzynarodowych na temat klastrów, informację o klastrach funkcjonujących w regionie a także wsparcie przy tworzeniu nowych klastrów. 

Osoba do kontaktu:

Paweł Mieczan
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

tel. +48 91 449 43 64
pmieczan@zut.edu.pl