Dokumenty do pobrania

Zamieszczamy tutaj publikacje związane z tematyką innowacji, transferu technologii oraz klastrów. Bazę opracowań publikujemy na bieżąco. 

Zapraszamy do odwiedzania strony. 

Pliki do pobrania:

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia- portfolio 2007 4202kB
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia - portfolio 2011 8272kB
Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków- 2010 r. 1140kB
Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw-2002r. 263kB
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce- 2008 r. 1021kB
W kierunku regionalnych systemów innowacji – polskie i europejskie przykłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów- 2006 r. 604kB
Wstępna anliza 3 klastrów branżowych regionu zachodniopomorskiego- 2005 r. 1160kB
Oczekiwania MSP na usługi ze strony Instytucji Otoczenia Biznesu z zakresu szeroko pojętej innowacyjności- 2007 r.
916kB
Raport o stanie gospodarki Polski w 2005 r.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
1674kB
Rozwój klastrów w Polsce- raport z badań 2008 r. 2131kB
Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim.Klaster Zachodniopomorskie Drewno i Meble- portfolio 2011 r. 2096kB
Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Klaster ICT Pomorze Zachodnie- portfolio 2011 r. 1877kB
Zachodniopomorski Klaster Drewno i Meble- portfolio 2007 r. 1349kB
Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia- 2007 r.
1884kB
Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Drzewno-Meblarskiego 2007 r. 1071kB
Analiza sytuacji rynkowej branży drzewno-meblarskiej na obszarze województwa zachodniopomorskiego 1255kB
Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży drzewno-meblarskiej 818kB
Branżowe Centra Kompetencji- portfolio 2011 r. 8304kB
Foresight obszaru tematycznego „chemia” województwa zachodniopomorskiego- 2010 r. 1244kB
Foresight obszaru tematycznego „rynek pracy” województwa zachodniopomorskiego- 2010 r. 1708kB
Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Inicjatywa klastra spożywczego- portfolio 2011 r. 1939kB
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 2908kB