Klaster MORSKI

MH900399312.JPG

Nazwa: Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Branża: Gospodarka morska

Forma prawna: Konsorcjum Partnerów

Data powstania: 21 kwietnia 2011 r. 

Strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Adres e-mail: pt@port.szczecin.pl

Adres siedziby: Polskie Terminale S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Prezes Zarządu: -

Liczba członków: