KLASTRY W Polsce

 KLASTRY.jpg

Klaster i siec współpracy


Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (przykładowo: uniwersytety, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje nadające standardy, stowarzyszenie handlowe oraz instytucje finansowe) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.


Sieć współpracy to specyficzna forma powiązań pomiędzy aktorami gospodarczymi oparta na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu (może lecz nie musi być skoncentrowana przestrzennie).

      Firmy działające w ramach klastrów i sieci współpracy łączą swoje siły w następnych obszarach:
   

  • badania i rozwój – badania podstawowe i zaawansowane
  • produkcja – łączenie produktów i usług różnych firm
  • surowce – wspólny zakup
  • szkolenia z zakresu zarządzania oraz szkolenia specjalistyczne
  • badania trendów technologicznych
  • marketing i sprzedaż – badania marketingowe, wspólna marka produktów, wspólne kanały dystrybucji
  • logistyka – wspólne magazyny, transport


Przykłady klastrów w Polsce: