Posiedzenie Komitetu Sterującego 24 stycznia 2006 r. w Koszalinie 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. W uroczystym spotkaniu, które odbyło się w Politechnice Koszalińskiej uczestniczyli m.in.: prof. Tomasz Krzyżyński - Rektor Politechniki Koszalińskiej oraz prof. Włodzimierz Kiernożycki - Rektor Politechniki Szczecińskiej, prof. Jan Bronisław Dawidowski - Rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie jak też przedstawiciele konsorcjantów uczestniczących w projekcie.

      ACD3D.jpg

 

 

ACD41.jpg 

 

ACD45.jpg 

 

ACD48.jpg 

 

Spotkanie Komitetu Sterującego w dniu 20 czerwca 2006 r. w Szczecinie

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań w Projekcie. Przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki - Rektor Politechniki Szczecińskiej, powiedział o pozytywnych działaniach realizowanych w projekcie, które wpływają na rozwój świadomości innowacyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw naszego regionu. Zebrani przedstawiciele partnerów projektu omówili o szerszej promocji programu i większej aktywności firm naszego regionu.   

 

IMG_0415.jpg 

 

IMG_0419.jpg 

 

IMG_0421.jpg 

 

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu RSI w Policach w dniu  28 listopada  2006 r. 

W zakładach Chemicznych Police S.A. w Policach odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projektu RSI. W spotkaniu brali udział wszyscy przedstawiciele konsorcjantów uczestniczących w projekcie. W czasie spotkania zostały omówione bieżące sprawy realizowane w poszczególnych działaniach, jak też zaprezentowano zaangażowanie w budowaniu przyszłych klastrów: chemicznego i drzewno-meblarskiego. Podczas spotkania Przewodniczący komitetu prof. dr hab. inż Włodzimierz Kiernożycki wręczył akt powołania na członka komitetu nowemu Prezesowi Infrapark Police  panu Markowi Kalinowskiemu. Podjęto też uchwałę o powołaniu Zespołu eksperckiego, który będzie wspierał działania Komitetu Sterującego i Zespołu Zarządzającego. W jego skład weszli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego naszego regionu. 

 

IMG_0778.jpg 

IMG_0782.jpg 

IMG_0786.jpg 

 IMG_0790.jpg