O projekcie

 

Niniejsza branżowa strona Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstała i była utrzymywana w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez Politechnikę Szczecińską, a od 2008 r. przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

logos_RSI_kolor_1.jpg 

Pierwszy z projektów, pod nazwą „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” realizowany był w latach 2005-2008 i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Projekt miał na celu tworzenie i rozwój sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii, tj. uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami, tj. przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Politechnika Szczecińska była liderem projektu, zaś partnerami Politechnika Koszalińska, Akademia Rolnicza, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego- Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Infrapark Police S.A. oraz Północna Izba Gospodarcza. 

Kluczowymi elementami sieci Regionalnego Systemu Innowacji (RSI) były Lokalne Ośrodki Transferu Technologii (LOTTI) oraz Klastry przemysłowe, które miały służyć transferowi know-how i nowych technologii. Zadaniem LOTTI tworzonych na uczelniach wyższych i w instytucjach okołobiznesowych biorących udział w projekcie, było identyfikowanie potrzeb technologicznych MSP, gromadzenie powyższych informacji oraz przekazywanie ich do jednostek badawczych i naukowców.

logo_RSI_2_1.jpg 

Drugi z projektów, „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” realizowany był w latach 2009-2011 i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten także zakładał utworzenie i rozwój sieci regionalnej współpracy pomiędzy dostawcami technologii, a ich odbiorcami, czyli pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami, co miało doprowadzić do realizacji celu głównego projektu, tj. podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. To właśnie w ramach projektu powstało w regionie pięć Branżowych Centrów Kompetencji oraz Centrum Klasteringu, które wspierają zarówno przedsiębiorców, jak i Naukowców w kooperacji pomiędzy sobą. 

Projekt był realizowany przez partnerstwo siedmiu instytucji, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego- Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Północna Izba Gospodarcza.