W ramach projektu Regionalny System Innowacji opracowany został szereg publikacji dotyczących inicjatyw klastrowych. Osoby zainteresowane pozyskaniem poniższych publikacji zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.


Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy 

 

Rola_klastr__w.png


Istniejące klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim

Istniej__ce_klastry.png

 

 

Trendy, dynamika rozwoju i podstawy powstawania nowych klastrów w województwie zachodniopomorskim

trendy.png

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie odnawialnych źródeł energii

energia.png

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie transport – spedycja - logistyka

 transport.png

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie turystyki uzdrowiskowej

 turystyka.png


Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie żywności ekologicznej

 __ywno____.png

 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Drewno i Meble

 

drewno.png

 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorski. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia. 


  chemia.png

 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorski.
Klaster ICT Pomorze Zachodnie. 
 

 

 IT.png

 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. 
Inicjatywa klastra spożywczego.  

 

spo__ywcze.png 


Benchmarking klastrów w Polsce.

bencj.png 

Przewodnik dla Animatorów inicjatyw klastrowych. 

Animator.png 

Wstępna analiza trzech klastrów branżowych regionu zachodniopomorskiego  

3_klastry.png 

 

 Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań

 

rozw__j.png 

 

Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego 

okladka_chemia.jpg

Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Drzewno-Meblarskiego. 


 

 okladka_drewno.jpg