Regulamin BCK

Regulamin funkcjonowania Branżowych Centrów Kompetencji:
1. Przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego funkcjonują 4 Branżowe Centra Kompetencji: Chemiczne, Spożywcze, Informatyczne oraz Drzewno-Meblarskie.
2. Każde z Centrów dysponuje własną kadrą naukową przeznaczoną do realizacji działań na rzecz przedsiębiorców. Pełną bazą Naukowców współpracujących w ramach Branżowych Centrów Kompetencji dysponują pracownicy BCK. 
3. Kontakt z Naukowcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Branżowych Centrów Kompetencji.
4. Branżowe Centra Kompetencji mieszczą się przy ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin, numer telefonu: 091 449 43 64
5. Branżowe Centra Kompetencji czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
6. Pracownicy BCK odpowiedzialni za kontakty z przedsiębiorcami:
Branża chemiczna- Marek Żwir
Branża spożywcza- Paweł Mieczan
Branża drzewna- Paweł Mieczan
Branża informatyczna- Paweł Mieczan
7. Informacje o Branżowych Centrach Kompetencji dostępne są na portalu: www.rsi.org.pl

Logo.jpg