Regionalny System Innowacji  14 marzec 2006 r. w Policach

"Spotkanie przedstawicieli nauki /B+R/ oraz przedsiębiorców /MŚP/ branży chemicznej w Zakładach Chemicznych Police S.A. w Policach w ramach inicjowania wspólnych działań w tworzeniu klastra chemicznego"   

IMG_0141.jpg

 

 IMG_0142.jpg

IMG_0145.jpg 

 

IMG_0147.JPG 

Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego regionu Zachodniopomorskiego 9 maja 2006 r.

W ramach projektu Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji zostało zorganizowane spotkanie promująco-informacyjne o projekcie z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego i lokalnego województwa zachodniopomorkiego. W Zachodniopomorskim Samorządowym Centrum Biznesu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przedstawiciele samozrądu mogli dowiedzieć się o działaniach realizowanych w projekcie jak też zadać pytania dotyczące współpracy oraz przekazu informacji pomiędzy jednostkami w ramach działań innowacyjnych.   

 

IMG_0235.jpg 

 

IMG_0231.jpg 

 

Spotkanie symulacyjne dla przedsiębiorców branży drzewno-meblarskiej 29-30.08.2006 r.  w Wąsoszu k/Czaplinka

W malowniczo położonym pałacu w Wąsoszy w sercu Pojezierza Drawskiego odbyły się warsztaty symulacyjne dla sektora branży drzewno-meblarskiej naszego województwa. Zaproszeni przedsiębiorcy rozmawiali na temat współdziałania z sektorem B+R oraz wzajemnych relacjach na rozwijającym się rynku drzewnym. Mówiono również o możliwości powstania klastra drzewnego.

 ACDB32.jpg 

 

ACDB35.jpg 

 

ACDB38.jpg 

 

Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Szczecinie             21 lutego 2007 r.

Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego odbyło się w Centrum Biznes Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Na spotkanie klastra został zaproszony wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, który zaprezentował strategię województwa na najbliższe lata oraz wysłuchał informacji od przedsiębiorców o ich problemach oraz propozycjach lepszego rozwoju firm w naszym województwie. Odpowiadając na pytania przedsiębiorców powiedział, że powstająca inicjatywa klastrowa jest warta wspierania oraz promowania przez władze samorządowe.  Wartym zauważenia i uwagi była prezentacja firmy Multichem Eko z Pyrzyc zaprezentowana przez jej Prezesa Stanisława Roguta o innowacyjnej technologii recklingu odpadów w oparciu o nowe procesy chemiczne. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, którzy mówili o możliwościach finansowania projektów przez firmy w oparciu o kredyty poręczane przez ich instytucje. W spotkaniu uczestniczył również prorektor ds. nauki prof. Ryszard Kaleńczuk, który mówił o zaangażowaniu naukowców w rozwijanie oraz badania nad nowymi technologiami w przemyśle jak też o wspieraniu Politechniki Szczecińskiej inicjatywy klastra chemicznego.  

IMG_1007.JPG 

IMG_1008.JPG 

IMG_1006.JPG 

 

Spotkanie przedsiębiorców klastra drzewno-meblarskiego                   w Szczecinie 13 lutego 2007 r. 

Po raz wtóry spotkali się przedsiębiorcy branży drzewno-meblarskiej naszego regionu w Centrum Biznesu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Podczas spotkania mówiono o potrzebach tej grupy oraz o sposobach pozyskiwania nowych technologii do firm m.in. nowemu sposobowi impregnacji drewna. W czasie spotkania została zaprezentowana strategia klastra drzewnego w województwie zachodniopomorskim opracowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska. 

IMG_0972.JPG

 

IMG_0976.JPG

 

P2130529.JPG 

P2130539.JPG 

 

Spotkanie klastra chemicznego w Szczecinie  19 stycznia 2007 r. 

Dzięki wsparciu z Centrum Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się w dniu 19 stycznia 2007 roku w Szczecinie spotkanie klastra chemicznego przedsiębiorców naszego regionu. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych /B+R/, którzy prezentowali swoje osiągnięcia i  wyniki badań naukowych jak też mówili o możliwościach dalszej współpracy. Zaprezentowana została również możliwość poręczeń kredytowych na innowacyjne działania przez Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych dla małych i średnich firm naszego regionu. Przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska przedstawili opracowaną Strategię Rozwoju Klastra Chemicznego w Województwie Zachodniopomorskim. 

 IMG_0947.JPG 

 

IMG_0938.JPG 

IMG_0942.JPG 

Wyniki prac uczestników spotkania:

IMG_0952.jpg

 

IMG_0953.jpg

Spotkanie partnerów projektu w Szczecinie  15 stycznia 2007 r. 

Spotkanie partnerów projektu odbyło się w Politechnice Szczecińskiej. Mówiono między inny i o działaniach lokalnych ośrodków transferu technologii oraz o podsumowaniu zadań w minionym 2006 r. Dyskutowano o nowych wyzwaniach oraz przygotowano listę prac dla partnerów w nowym 2007 r.

IMG_0929.JPG 

IMG_0930.JPG 

IMG_0932.JPG 

 

Konferencja prasowa w Szczecinie - START Klastra Chemicznego Zielona Chemia 19 czerwca 2007 r. 

„Zielona Chemia” wystartowała 19 czerwca 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego oraz Rektora Politechniki Szczecińskiej prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego, podczas której oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie działań oraz koncepcję funkcjonowania Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaproszeni zostali też Prezesi oraz Dyrektorzy zachodniopomorskich firm branży chemicznej uczestniczących w tej inicjatywie klastrowej, a wśród nich m.in. Wojciech Królak – z-ca dyrektora ds. technicznych ZCH Police, Jacek Ciubak – Prezes Fosfan S.A. w Szczecinie czy Stanisław Rogut – Prezes Multichem Eko z Pyrzyc. Sferę badawczo-rozwojową naszego regionu reprezentowali m.in.: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Politechniki Szczecińskiej, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski – Kierownik Instytutu Technologii Chemicznej PS oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj – Kierownik Instytutu Polimerów PS.

Marszałek Obrycki przedstawił zebranym możliwości płynące ze współpracy z organami władzy samorządowej oraz możliwości wspierania tego typu inicjatyw w naszym regionie. Zaznaczył, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa oraz pierwszy tak sformalizowany klaster tej branży w regionie zachodniopomorskim oraz Polsce. Marszałek Obrycki oficjalnie objął patronat honorowy nad działaniami Klastra chemicznego.

Następnie marszałek województwa przekazał głos Jackowi Drożdżalowi – głównemu animatorowi klastra chemicznego /na co dzień pracownikowi Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej/, który zaprezentował idee oraz cele działania klastra jak też przedstawił firmy uczestniczące w tej inicjatywie. W prezentacji multimedialnej znalazły się również informacje o możliwości finansowania działań klastra z projektów pochodzących z funduszy unijnych, możliwościach współpracy B+R z przedsiębiorcami oraz korzyści wynikające ze wspólnego działania i funkcjonowania przedsiębiorców. Zaprezentowane zostały również zalety tej inicjatywy oraz możliwości współpracy z władzami samorządowymi naszego regionu. Wypowiedź ta oraz prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, których to przedstawiciele zadali animatorowi klastra panu Drożdżalowi kilka dodatkowych pytań dotyczących jego konkretnego funkcjonowania oraz współpracy firm ze sobą, które jednocześnie konkurują i współpracują.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. Antoni Morawski z Politechniki Szczecińskiej , który pokazał na praktycznych przykładach funkcjonowanie klastra chemicznego dając za przykład m.in. współpracę Politechniki Szczecińskiej i Zakładów Chemicznych Police oraz mówił o możliwościach rozwijania sfery badań w konkretnych przedsiębiorstwach klastra..

Na koniec konferencji głos zabrał prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Politechniki Szczecińskiej, który powiedział o wspieraniu tej inicjatywy przez uczelnie oraz o szerszym wykorzystaniu możliwości sfery B+R przez przedsiębiorców w naszym województwie, jak też o odbudowaniu związków pomiędzy przedsiębiorcami i laboratoriami naukowymi.  

Na zakończenie spotkania Marszałek Obrycki podziękował wszystkim za przybycie i życzył, aby ta inicjatywa rozwijała się jak najlepiej i najowocniej dla wszystkich firm branży chemicznej naszego regionu.

 

 IMG_0155.JPG

IMG_0128.jpg 

Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Międzyzdrojach 28-29 maja 2007 r. 

To kolejne spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego regionu Zachodniopomorskiego. W malowniczym miejscu nad morzem przybyli przedsiębiorcy rozmawiali już o wyznaczeniu konkretnych planów działania klastra oraz jego formalizacji. Na spotkanie zaproszeni zostali m.in.: Bogdan Kępka - animator klasteringu z firmy Eko Marketing z Warszawy, dr Krzysztof Gorący z Instytutu Polimerów Politechniki Szczecińskiej oraz red. Stanisław Heropolitański Z Polskiego Radia Szczecin.  Przedsiębiorcy otrzymali niezbędne informacje dotyczące powstania i założenia stowarzyszenia - jako organizacji NGO, jak też dowiedzieli się o nowych możliwościach  i badaniach w instytucie polimerów. Redaktor Heropolitański przekazał zebranym krótką wiedzę na temat sztuki wystąpień publicznych i rozmów z mediami.  Zebrani przedsiębiorcy po wspólnej debacie wybrali pana Jacka Drożdżala - przedstawiciela Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej na animatora i koordynatora działań formalizowanego klastra. Dodatkowo wybrana została reprezentacja klastra do prac przygotowawczych przy tworzeniu biura oraz siedziby stowarzyszenia. W skład  reprezentacji klastra weszli: Janusz Piórkowski - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Zieliński - Biuro Nadzoru Właścicielskiego ZCH Police, Jacek Drożdżal - Politechnika Szczecińska.

 IMG_0085.JPG

IMG_0089.JPG 


Pliki do pobrania:

Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego regionu Zachodniopomorskiego 9 maja 2006 r. 148kB