Spożywcza

Tworzone w ramach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego ma z założenia być jednostką wykonującą przede wszystkim badania kontraktowe w oparciu o wspólne uzgodnienia z podmiotami gospodarczymi, a także oferującą usługi dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw, która jednocześnie skupia się na kreowaniu nowych rozwiązań przekraczających obecny stan techniki. Ma to być jednostka aktywna w zakresie rozwoju umiejętności w oraz transferu technologii do przedsiębiorstw, co znacznie przyczyni się do poprawy trafności podejmowanych decyzji inwestycyjno – wdrożeniowych.

Branżowe Centrum Kompetencji dla branży spożywczej jest Centrum, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane technologie produkcji żywności funkcjonalnej.
Branżowe Centrum Kompetencji wspiera działania sprzyjające tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, budowania świadomości społecznej, co do rozwiązań proekologicznych, realizowania polityki UE dot. zdrowia i żywności.

BCK dla branży spożywczej ma działać jako Polskie Centrum Żywności Funkcjonalnej. 

Branżowe Centrum Kompetencji dla branży spożywczej, to zaplecze naukowe i infrastrukturalne (usługowe) dla przedsiębiorstw działających w branży, a także innych podmiotów zainteresowanych jej rozwojem.

Głównym celem działalności BCK jest wspieranie tych podmiotów poprzez wykonywanie analiz, ekspertyz i prowadzenie badań w dziedzinach strategicznych.

Branżowe Centrum Kompetencji jest miejscem, w którym odbywa się współpraca na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym różnych aktorów procesów opracowywania, testowania i wdrażania technologii produkcji żywności funkcjonalnej.

BCK, to miejsce pierwszego kontaktu - źródło informacji (o najnowszych normach, innowacjach, standardach) w zakresie współpracy naukowo-badawczej oraz możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy przemysłem a światem nauki.

Branżowe Centrum Kompetencji Spożywcze oferuje dla przedsiębiorców wsparcie w następujących dziedzinach naukowych:                                 

1) Bioimmobilizacja
2) Opakowania do żywności, sunstancje antymikrobiologiczne
3) Technologia żywności
4) Piekarstwo, przetwórstwo zbóż
5) Technologia fermentacji
6) Przetwórstwo ryb i innych organizmów wodnych
7) Technologia rybna, enzymologia
8) Higiena i toksykologia żywności (bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia)
9) Toksykologia żywności, toksykologia środowiska
10) Żywienie człowieka
11) Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, technologia zabezpieczania żywności, systemy zarządzania jakością w ochronie środowiska i BHP
12) Mikrobiologia żywności
13) Przetwórstwo mięsa zwierząt hodowlanych i łownych
14) Technologia maszyn
15) Ogrodnictwo, sadownictwo, winiarstwo (profukcja winogron oraz win)

Kontakt

PM.png

 

Paweł  Mieczan   - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

tel.  +48 91 449 43 64

pmieczan@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Logo.jpg