Szkolenie 20 stycznia 2006 r. w Szczecinie

"Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

IMG_0095.jpg 

 

IMG_0096.jpg 

 

IMG_0097.jpg 

 

Szkolenie w Trzebieży  7-8  listopada 2005 r.

"Jak prowadzić projekt w ramach działania 2.6 ZPORR" 

IMG_1.JPG 

 

IMG_3.JPG

IMG_2.JPG 

 

Szkolenie dla  konsultantów  28 kwietnia 2006 r. w Szczecinie   

W Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie zostało zorganizowane kolejne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla partnerów projektu Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji. Podczas szkolenia został zaprezentowany program komputerowy do efektywnego zarządzania -dotProject, który ma przyśpieszyć i ułatwić komunikację oraz wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi partnerami. Omówiono też bieżące sprawy dotyczące poszczególnych działań w projekcie. 

 

zsrg4.JPG 

 

zsrg1.JPG 

 

zsrg2.JPG 

 

zsrg3.JPG 

 

Szkolenie konsultantów projektu w Niechorzu w dniach 4-5  grudnia 2006 r. 

Podczas szkolenia zorganizowanego w ramach projektu RSI dla konsultantów regionalnych mówiono o finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o dostępne nowe fundusze UE. Zaprezentowano schemat działania "Wędki technologicznej" dla przedsiębiorców oraz mówiono o programach offsetowych i warsztacie pomysłów do działania

IMG_0839.jpg 

 

IMG_0845.jpg 

 

IMG_0847.jpg 

 

IMG_0850.jpg 

 

Spotkanie konsultacyjne powstającego klastra chemicznego w Zachodniopomorskim Samorządowym Centrum Biznesu w Szczecinie w dniu 01  grudnia 2006 r. 

Na spotkaniu w Zachodniopomorskim Samorządowym Centrum Biznesu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców zainteresowanych powstaniem klastra chemicznego w naszym regionie. Omówiono i przeanalizowano problemy związane z powstaniem klastra oraz przeprowadzono analizę SWOT tego sektora przemysłu. Przedsiębiorcy wypracowali kierunki powstania klastra oraz zadania dla zespołu inicjującego jego powstanie. 

 

IMG_0811.jpg 

 

IMG_0817.jpg

 

IMG_0821.jpg 

 

IMG_0830.jpg 

 

Szkolenie dla studentów Politechniki Koszalińskiej nt. "Kształcenie dla innowacji"  w dniu  14  listopada  2006 r. 

Na Politechnice Koszalińskiej odbyło się szkolenie dla studentów nt. "Kształcenie dla innowacji". W spotkaniu brała udział duża liczba studentów, którzy chcieli dowiedzieć się o możliwościach nowych rozwiązań technologicznych jak też w jaki sposób czerpać z wdrażanych innowacji w świecie przemysłu.  Mówiono także o oczekiwaniach pracodawców wobec studentów - jako przyszłych pracowników.  

 

PICT2787.JPG 

 PICT2779.JPG 

 

PICT2815.JPG 

 

Szkolenie dla konsultantów w dniach  05-06 października 2006 r. 

W Malechowie k/Ustronia Morskiego odbyło się kolejne szkolenie dla konsultantów projektu, którego tematem było "Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na inwestycje innowacyjne". Zostały na nim omówione zagadnienia m.in. dotyczące finansowania wspierania innowacji, kredyty technologiczne dla przedsiębiorców jak też rodzaje funduszy venture capital.   

IMG_0694.JPG 

 

IMG_0695.JPG 

IMG_0692_1.JPG 

IMG_0700.JPG 

 

Spotkanie przedsiębiorców sektora chemicznego na Politechnice Szczecińskiej w dniu 04 października 2006 r. 

W Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców sektora chemicznego naszego regionu. W czasie spotkania zaprezentowano możliwości finansowania powstającego klastra chemicznego oraz możliwości współpracy pomiędzy firmami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie oraz eksperci z Instytutu Badan nad Gospodarką Rynkową.         W końcowej części spotkania zostały podpisane wstępne listy intencyjne firm, które pragną powołać do życia klaster chemiczny na terenie Polic.  

 IMG_0610.JPG

 

IMG_0646.JPG 

IMG_0653.JPG 

 

IMG_0671.JPG 

 

Szkolenie dla konsultantów projektu RSI w Niechorzu 25-26 stycznia 2007 r.

Konsultanci Regionalnego Systemu Innowacji spotkali się na szkoleniu kontynuującym współpracę partnerów w projekcie. Działania te mają pomóc w rozwiązywaniu problemów wewnątrz konsorcjum oraz wypracowywać nowe kierunki i działania w projekcie.

IMG_0960.JPG 

IMG_0958.JPG 

IMG_0955.JPG 

 IMG_0963.JPG