Wybrane publikacje

 

  1. Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, pod.red. Marcina No-wickiego, Gdańsk 2003. PDF
  2. ABC Prawa Wspólnotowego, Klaus - Dieter Borchardt PDF
  3. Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy, Halina Tomaszewska, PDF
  4. Raport, Przedsiębiorczość inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacyjnych Przedsiębiorczość (RIS) Polsce, Michał Klepka, KPK, PDF
  5. Raport, Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, PDF
  6.  Nauka i innowacyjność na potrzeby polskiej gospodarki, Borys Czerniejewski, PDF
  7. Raport – Największe innowacje 2004 roku, PDF